เดือนรอมฎอน เดือนศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องอิสลาม

Home / กระแสข่าววันนี้ / เดือนรอมฎอน เดือนศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องอิสลาม

เดือนรอมฎอน เดือนศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องมุสลิม

ช่วงนี้เข้าสู่เดือน รอมฎอน (เราะมะฎอน) ซึ่งในปี 2556 นี้เดือนรอมฎอนจะตรงกับวันที่ 10 กรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ต่อพี่น้องชาวมุสลิม ศาสนาอิสลามเป็นอย่างมาก วันนี้เราเลยมาแนะนำให้ถึงสาระความสำคัญและความเชื่อของศาสนา ในเดือนรอมฎอน กัน

เดือนรอมฎอน
เดือนรอมฎอน

ความสำคัญเดือนรอมฎอน
เดือนรอมฎอน เป็นเดือน 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์ ซึ่งเป็นปฏิทินศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมทุกคนจะต้องถือ ศีลอด ทั้งเดือน โดยเป็นเดือนที่มีความสำคัญที่สุดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม เป็น เดือนบวช โดยผู้นับถือจะต้องทำการอดอาหาร เพื่อจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้ที่อดยาก  ยากจน เป็นต้น

และเดือนรอมฎอน นี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานมาให้กับมนุษย์ ชาวมุสลิมจึงต้องอ่าน คำภีร์อุลกุรอาน เพื่อศึกษาสิ่งที่พระเจ้าต้องการสอนให้กับมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์ต้องทำในโลกนี้อย่างไร โลกหน้าอย่างไร

ส่วนวันสิ้นสุดของเดือนรอมฎอน จะตรงกับวันที่ 1 ของเดือนเชาวาล หรือเรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก นั่นเอง

วัตถุประสงค์ของเดือนรอมฎอน

  1. เพื่อเพิ่มความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า
  2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติรู้จักการทำทานมากขึ้น
  3. เพื่อฝึกฝนให้ผู้ปฏิบัติ เพิ่มความศรัทธาในการทำความดีและ เป็นการเผยแพร่ศาสนา
  4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ ฝึกฝนอ่านคัมภีร์อัลกุรอานให้มากขึ้น

ปฏิทินเดือนรอมฎอน
ชาวมุสลิมส่วนมาก จะกำหนดการนับเดือนรอมฎอนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะดูวันที่ 1 ของเดือนต่างๆ  จากนั้นดูจากพระจันทร์เสี้ยว ที่เมื่อพ้นวันที่ 29 ของแต่ละเดือน ขณะที่ดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้า หากเห็นจันทร์ครึ่งเสี้ยวให้นับเดือนนั้นเป็นวันที่ 1 ของเดือนใหม่ แต่หากไม่พบจันทร์เสี้ยว จะถือว่าจันทร์ยังโคจรไม่ครบรอบ ให้นับว่าเดือนนั้นๆ มี 30 วัน นั้นเอง

เวลาละหมาด
โดยส่วนใหญ่จะมีการละหมาดในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและ พระอาทิตย์ตก