สอบ ก.พ. ครั้งต่อไป อาจเพิ่ม ภาษาอังกฤษ จริงหรือไม่!!

Home / งานราชการ / สอบ ก.พ. ครั้งต่อไป อาจเพิ่ม ภาษาอังกฤษ จริงหรือไม่!!

สอบ ก.พ. เพิ่มภาษาอังกฤษ!!

กพ

สำหรับการสอบ ก.พ. ทุกๆ คนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า เป็นการสอบขั้นพื้นฐาน สำหรับการสอบเข้าส่วนงานราชการ ซึ่ง โดยทั่วไปจะมีการสอบแบ่ง เป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ภาค ก. และ ภาค.ข  กล่าวคือ
1. สอบ ก.พ. ภาค ก. คือ การสอบวิชาขั้นพื้นฐาน วิชาทั่วไป
2. สอบ ก.พ. ภาค ข. คือ การสอบเฉพาะวิชาชีพ ในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งจะต้องมีการผลการสอบผ่านภาค ก. ก่อนเท่านั้น

ทั้งนี้ ได้มีการออกหนังสือจากสำนักงาน ก.พ. มาแล้วว่า จะมีการเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษเข้าไปในการสอบ ซึ่งยังไม่ได้กำหนดว่าเมื่อใด โดยมีบทความสั้นๆ  ถึงเหตุผลในการเพิ่มวิชาภาษอังกฤษในการสอบ ก.พ. ดังนี้ครับ

จะมีการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ระบบราชการ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะเริ่มใช้หลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) โดยเพิ่มเติมส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ

ocsc

ซึ่งสำหรับคนที่เคยผ่านการสอบ ก.พ. ครั้งก่อนๆ มาแล้ว ก็จะทราบกันดีถึงความยาก ในการทำข้อสอบ ซึ่งก็มีหลายคนที่ผ่านและ เช่นกันหลายคนที่ไม่ผ่าน โดยส่วนตัวภาษาไทย ก็ว่ายากอยู่แล้ว สำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ ก็จะต้องรับบทหนักอย่างแน่นอน เพราะจะเป็นวิชาที่่หั่นคะแนนของเรา เพราะฉะนั้น การสอบครั้งนี้ จึงควรจะต้องวางแผนการสอบดีๆ เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระในการสอบครั้งต่อไปนะครับ

ที่มา : www.ocsc.go.th