ตรวจสอบประกาศรายชื่อ สอบครูผู้ช่วย 2557

ตรวจสอบประกาศรายชื่อ สอบครูผู้ช่วย 2557

ล่าสุด สพฐ. ได้มีการดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย โดยสามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557 ได้ที่นี้…

สมัครสอบ กพ. ประจำปี 2557

สมัครสอบ กพ. ประจำปี 2557

สำนักงสำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 4-25 มีนาคม 57 นี้ เพื่อความมั่นใจในการสอบครั้งนี้ จึงได้มีการรวมข้อมูล ข่าวสารต่างๆ..

สอบ ก.พ. ครั้งต่อไป อาจเพิ่ม ภาษาอังกฤษ จริงหรือไม่!!

สอบ ก.พ. ครั้งต่อไป อาจเพิ่ม ภาษาอังกฤษ จริงหรือไม่!!

การเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียน คือ ด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งในอนาคตอันใกล้

ก.พ. งานราชการ

ก.พ. งานราชการ

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. คือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2471 โดยมีชื่อเรียกในขณะนั้นว่า “ก.ร.พ.” …

สอบเข้าราชการ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

สอบเข้าราชการ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ในการสอบเข้ารับราชการทุกสังกัดนั้น ทั้ง ก.พ. ครูสังกัด ก.ค., สพฐ หรือแม้แต่ อบต., เทศบาลก็ต้องมีการแข่งขันกันในอัตราที่สูงมาก แต่ด้วยปัจจัย…

แนวคิดในการออกแบบ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

แนวคิดในการออกแบบ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้ รับการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ด้วยการออกแบบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ผสมผสานธรรมชาติเข้ากับการออกแบบ ได้อย่างลงตัว ตอบสนองความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความเหมาะสม …

ข้อมูลทั่วไป ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ข้อมูลทั่วไป ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงเปิดทำการ ประมาณ 46 เดือน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปลายปี 2548 และพร้อมให้หน่วยงานเข้าใช้พื้นที่ได้ประมาณกลางปี 2551 …

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นสถานที่ที่รวมหน่วยงานราชการต่างๆไว้ในที่เดียวกัน รวมทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน เช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้น โดยมีแนวคิดในการบริหารพื้นที่ราชพัสดุ และทรัพยากรของราชการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด …