สอบเข้าราชการ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

Home / งานราชการ / สอบเข้าราชการ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

สอบเข้าราชการ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ก.พ.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในการสอบเข้ารับราชการทุกสังกัดนั้น ทั้ง ก.พ. ครูสังกัด ก.ค., สพฐ หรือแม้แต่ อบต., เทศบาลก็ต้องมีการแข่งขันกันในอัตราที่สูงมาก แต่ด้วยปัจจัยที่มีผู้ที่ต้องการเป็นข้าราชการ แต่จำนวนอัตราการบรรจุมีน้อย ประกอบกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหน้าใหม่ๆ แต่ละปีก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการเตรียมตัวและศึกษาที่จะสอบแข่งขันเข้ารับราชการในสังกัดต่างๆ นั้นถือเป็นเรื่องดี

ในขั้นตอนการสอบแข่งขันเข้ารับราชการในสังกัด ก.พ. ครูสังกัด ก.ค. ข้าราชการสังกัด กทม. และเทศบาลนั้น จะต้องมีการสอบทั้งหมด 3 ภาคด้วยกัน ได้แก่
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นข้อสอบ ปรนัย 100 ข้อ 200 คะแนน โดยแบ่งเป็น
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ปรนัย 50 ข้อ รวม 100 คะแน
2. วิชาภาษาไทย เป็นข้อสอบปรนัย 50 ข้อ รวม 100 คะแนน

ในส่วนของภาค ก. นั้น ความรู้ความสามารถทั่วไปจะตัดผ่านที่ 60% ของคะแนนรวม (แต่จะไม่นำมารวมกับการสอบครั้งอื่นๆ) หากผลสอบออกมาผ่านเกิน 60% คะแนนรวมนี้ก็จะสามารถสอบเข้า ภาค ข. ต่อไปได้
ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (วิชาชีพ) รวม 200 คะแนน
โดยการสอบ ภาค ข. จะมีการประกาศออกมาเพื่อเปิดรับสมัครสอบว่าสอบในหัวข้อใดบ้าง โดยส่วนใหญ่จะ เป็น พรบ. ที่ต้องรู้และข้อปฏิบัติที่หน่วยงานจัดสอบ และความรู้เฉพาะตำแหน่ง เช่น คอมพิวเตอร์ นักพัฒนาชุมชน เป็นต้น

  – ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง รวม 100 คะแนน
ใส่วนนี้จะคัดมาจากการสอบผ่านของภาค ก. และ ภาค ข. ตามเกณฑ์ที่กำหนดในการสอบ จะดู บุคลิกภาพ และการสัมภาษณ์ พร้อมดูผลการเรียน ประวัติการทำงานต่างๆ ซึ่งอาจจะมีการถามตอบคำถามสั้นๆ หรือสอบวิ่งในระยะทางที่กำหนดไว้ให้ เป็นต้น

คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ
1. ศึกษาหลักสูตรของการสอบและแนวข้อสอบให้ละเอียด
2. หากหนังสือหรือตำราที่ดีและตรงกับแนวข้อสอบ ให้ฝึกทำและทำความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ
3. ควรหาโอกาสเข้าสอบวิชาความรู้ความสมารถเมื่อมีโอกาส
4. ควรสรุปเนื้อหาสำคัญของวิชาที่เรียน
5. หมั้นทำแบบฝีกหัด
6. ควรมีแผนการดูหนังสือ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
7. ควรศึกษาเพิ่มเติมให้มากขึ้น เมื่อเจอข้อสอบที่ไม่ถนัด เช่น คณิต เป็นต้น