สมัครสอบ กพ. ประจำปี 2557

Home / งานราชการ / สมัครสอบ กพ. ประจำปี 2557

Update ข่าวสารการสมัครสอบ กพ. ประจำปี 2557

korpornew2

ข่าวสารอัพเดท สอบ กพ. ประจำปี 2557
คลิกดูข่าวสารต่างๆ ที่นี้ >>> ข่าวสารอัพเดพท สอบ กพ.

 

สมัครสอบ ภาค ก. กพ. ประจำปี 2557
สำหรับการเปิดสอบ กพ. ภาค ก. ประจำปี 2557 นี้ เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2557 โดยสามารถคลิกสมัครสอบ กพ. ภาค ก. ได้ที่นี้ >>> สมัครสอบ กพ. ปี 2557

 

แนวข้อสอบ ภาค ก. กพ. ประจำปี 2557
การสอบ กพ. ภาค ก. นั้น จะมีหลักการประเมินผลการสอบ จากวิชาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย วิชาด้านความสามารถทั่วไป ความสามารถด้านเหตุผล การหาข้อสรุปจากสถานการณ์ (เงื่อนไขทางภาษา) การหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ (อุปมาอุปไมย)  รายวิชาด้านความสามารถด้านการคิดคำนวณ การหาข้อสรุปจากข้อความ (ตรรกศาสตร์) การหาความสำพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ (อนุกรม) คณิตศาสตร์ทั่วไป การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูล รูปภาพ กราฟ ตาราง) วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การทดสอบการอ่านบทความสั้นและการทดสอบการอ่านบทความยาว ซึ่งขอเพิ่มเติมด้วยว่า หลังจากการสอบ กพ. ภาค ก. ครั้งนี้ ในภายหน้า อาจจะมีการเพิ่มภาษาอังกฤษเข้าไปในการสอบ กพ. ภาค ก. อีกด้วย  แนวข้อสอบ กพ. ภาค ก. >>> แนวข้อสอบ กพ. ภาค ก. ปี 2557

ร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกคนสอบ กพ. ภาค ก ปี 2557 นี้ สำเร็จนะครับ