ข้อมูลทั่วไป ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

Home / งานราชการ / ข้อมูลทั่วไป ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป

แนวคิดในการออกแบบ

หน่วยงาน ราชการ

รับสมัครงานราชการ

แกลอรี่รูป

project_033

 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ทำสัญญาเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ เพื่อทำบริหารจัดการโครงการและบริหารงานก่อสร้าง โดยเป็นผู้กำกับดูแลในทุกขั้นตอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งเป้าไว้ ภายใต้มาตรฐานระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด และยังต้องก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากที่ดินราชพัสดุอย่างคุ้มค่า นำรายได้เข้าสู่ภาครัฐ โดยในส่วนของการดำเนินโครงการ ได้จัดจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านต่างๆ เพื่อดำเนินงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นผู้กำกับดูแล

1. ระยะเวลาในการออกแบบและก่อสร้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงเปิดทำการ ประมาณ 46 เดือน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปลายปี 2548 และพร้อมให้หน่วยงานเข้าใช้พื้นที่ได้ประมาณกลางปี 2551

2. มูลค่าโครงการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
จะใช้งบประมาณในโครงการทั้งสิ้น ประมาณ 20,000 ล้านบาท

3. ที่ตั้งโครงการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บนที่ดินประมาณ 349 ไร่ จะมีพื้นที่อาคารในโครงการรวมประมาณ 929,800 ตารางเมตร

ทิศเหนือ : ติดถนนแจ้งวัฒนะ
ทิศใต้ : ติดสนามกอล์ฟนอร์ธปาร์ค
ทิศตะวันออก : ติดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ทิศตะวันตก : ติดพื้นที่เอกชน
และพื้นที่ของการประปานครหลวง

พื้นที่ภายในโครงการแบ่งออกเป็น 3 โซน

Zone A เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ อยู่ด้านทิศเหนือ
ติดถนน แจ้งวัฒนะซึ่งได้จัดสรรเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน ด้านยุติธรรม

Zone B เนื้อที่ประมาณ 197 ไร่ อยู่ทางทิศใต้
ซึ่งจะเป็น ที่ตั้งของหน่วยงานอื่นๆ ประมาณ 23 หน่วยงาน

Zone C เนื้อที่ประมาณ 152 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออก
เป็น พื้นที่สำหรับรองรับการขยายตัว และเป็นส่วนพักผ่อนสำหรับ โครงการ