คําขวัญ จังหวัดอุบลราชธานี

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดอุบลราชธานี

คําขวัญ จังหวัดอุบลราชธานี

คำขวัญของ จังหวัดอุบลราชธานี
คำขวัญของ จังหวัดอุบลราชธานี

 

“เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี
มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์”