คำขวัญ จังหวัดเชียงราย

Home / สกูปอื่นๆ / คำขวัญ จังหวัดเชียงราย

คําขวัญ จังหวัดเชียงราย

คําขวัญจังหวัดเชียงราย

คำขวัญของ จังหวัดเชียงราย

 

“เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง”