คำขวัญประจำจังหวัด

คําขวัญ จังหวัดพะเยา

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดพะเยา

คําขวัญ จังหวัดพะเยา

คําขวัญ จังหวัดพะเยา

คำขวัญของจังหวัดพะเยา

 

“กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม”