คําขวัญ จังหวัดแพร่

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดแพร่

คําขวัญ จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

คำขวัญของจังหวัดแพร่

 

“หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ
ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม”