คำขวัญ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Home / สกูปอื่นๆ / คำขวัญ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คําขวัญ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คําขวัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำขวัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง”