คําขวัญ จังหวัดลำพูน

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดลำพูน

คําขวัญ จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

คำขวัญของจังหวัดลำพูน

 

“พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย”