คําขวัญ จังหวัดอุตรดิตถ์

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดอุตรดิตถ์

คําขวัญ จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

คำขวัญของจังหวัดอุตรดิตถ์

 

“เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก”