คําขวัญ จังหวัดมุกดาหาร

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดมุกดาหาร

คําขวัญ จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

คำขวัญของจังหวัดมุกดาหาร

 

“หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน”