คําขวัญ จังหวัดยโสธร

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดยโสธร

คําขวัญ จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร

คำขวัญของจังหวัดยโสธร

 

“เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ”