คำขวัญประจำจังหวัด

คําขวัญ จังหวัดศรีสะเกษ

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดศรีสะเกษ

คําขวัญ จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

คำขวัญของจังหวัดศรีสะเกษ

 

“หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี”