คําขวัญ จังหวัดปทุมธานี

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดปทุมธานี

คําขวัญ จังหวัดปทุมธานี

 

จังหวัดปทุมธานี

คำขวัญของจังหวัดปทุมธานี

 

“ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม”