คําขวัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คําขวัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำขวัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

“ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา”