คําขวัญ จังหวัดเพชรบูรณ์

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดเพชรบูรณ์

คําขวัญ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

จังหวัดเพชรบูรณ์

คำขวัญของจังหวัดเพชรบูรณ์

 

“เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง”