คําขวัญ จังหวัดลพบุรี

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดลพบุรี

คําขวัญ จังหวัดลพบุรี

 

จังหวัดลพบุรี

คำขวัญของจังหวัดลพบุรี

 

“วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์”