คําขวัญ จังหวัดสมุทรสงคราม

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดสมุทรสงคราม

คําขวัญ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

จังหวัดสมุทรสงคราม

คำขวัญของจังหวัดสมุทรสงคราม

 

“เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม”