คําขวัญ จังหวัดสระบุรี

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดสระบุรี

คําขวัญ จังหวัดสระบุรี

 

จังหวัดสระบุรี

คำขวัญของจังหวัดสระบุรี

 

“พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง”