คําขวัญ จังหวัดสุโขทัย

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดสุโขทัย

คําขวัญ จังหวัดสุโขทัย

 

จังหวัดสุโขทัย

คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย

 

“มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข”