คําขวัญ จังหวัดอุทัยธานี

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดอุทัยธานี

คําขวัญ จังหวัดอุทัยธานี

 

จังหวัดอุทับธานี

คำขวัญของจังหวัดอุทัยธานี

 

“อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ”