คําขวัญ จังหวัดจันทบุรี

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดจันทบุรี

คําขวัญ จังหวัดจันทบุรี

 

ตราจังหวัดจันทบุรี

คำขวัญของจังหวัดจันทบุรี

 

“อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ”