คําขวัญ จังหวัดตราด

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดตราด

คําขวัญ จังหวัดตราด

จังหวัดตราด

คำขวัญของจังหวัดตราด

 

“เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา”