คําขวัญ จังหวัดปราจีนบุรี

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดปราจีนบุรี

คําขวัญ จังหวัดปราจีนบุรี

 

จังหวัดปราจีนบุรี

คำขวัญของจังหวัดปราจีนบุรี

 

“ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี”