คําขวัญ จังหวัดตาก

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดตาก

คําขวัญ จังหวัดตาก

 

คำขวัญจังหวัดตาก

คำขวัญของจังหวัดตาก

 

“ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม”