คําขวัญ จังหวัดชุมพร

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดชุมพร

คําขวัญ จังหวัดชุมพร

 

จังหวัดชุมพร

คำขวัญของจังหวัดชุมพร

 

“ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก”