คําขวัญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Home / สกูปอื่นๆ / คําขวัญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คําขวัญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

คําขวัญจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำขวัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

คำขวัญประจำเมือง : เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด
คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว : เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู