5 มีนาคม วันนักข่าวไทย

Home / วันสำคัญ / 5 มีนาคม วันนักข่าวไทย

วันนักข่าวไทย 5 มีนาคม

วันที่ 5 มีนาคมของทุกปี เป็นวันนักข่าวไทย หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สืบเนื่องมาจากในวันนั้นเป็นวันที่มีการจัดตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ทางสมาคมนักข่าวจึงได้กำหนดให้เป็นวันนักข่าว อีกด้วย

สมาคมนักข่าว
สมาคมนักข่าว

วันนักข่าว ถือกำเนิดมาจากนักข่าวรุ่นบุกเบิก ที่ได้ร่วมกันชุมนุมกันก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เมื่อสมัยก่อนหนังสือพิมพ์สำนักต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับ “วันนักข่าว” เป็นอย่างดี โดยถือเป็นวันหยุดการทำงานของนักข่าว จึงทำให้วันที่ 6 มีนาคม จะไม่มีหนังสือพิมพ์ออกมาวางจำหน่ายเนื่องจากนักข่าวหยุด แต่ในปัจจุบันประชาชนต้องการข่าวสารกันมากขึ้นทำให้ทุกวันนี้ วันนักข่าวไทย ไม่ใช่วันหยุดอีกต่อไป แต่ยังคงมีไว้เพื่อแสดงถึงความสำคัญแก่นักข่าวดังอดีตที่ผ่านมา

วันนักข่าว
วันนักข่าว

ความสำคัญของนักข่าว

ปัจจุบันข่าวสารข้อมูลกำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต แต่ความจำเป็นดังกล่าวไม่ใช่เพียงเนื้อหาของข่าวแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คนหนังสือพิมพ์หรือนักข่าวก็มีความสำคัญ ในฐานะคนกลางที่ทำหน้าที่ส่งผ่านข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนไปยังผู้อ่านด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากจะเปรียบเทียบคนทำข่าวเฉกเช่นกระจกสะท้อนสังคมก็คงไม่ผิดอะไรนัก เพียงแต่ควรจะสะท้อนทุกด้านอย่าสะท้อนเพียงด้านเดียวเท่านั้น
ในแวดวงหนังสือพิมพ์มีผู้เรียกนักหนังสือพิมพ์หรือนักข่าวว่า ฐานันดร 4 ความหมายโดยนัยคือ ผู้มีสถานะแตกต่างจากบุคคลอื่นตามธรรมดาทั่วไป หรือแปลความหมายในลักษณะผู้มีอภิสิทธิ์ในการขีด เขียน เรื่องราวต่างๆ ผ่านทางสื่อมวลชน

กิจกรรมวันนักข่าว

– กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์วันนักข่าว เช่น การประกาศยกย่องหนังสือพิมพ์ นักข่าว ช่างภาพ ในรางวัล “อิศรา อมันตกุล”
– กิจกรรมพบปะสังสรรค์ในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้นักข่าวมีความใกล้ชิดกัน