วันกองทัพอากาศ 27 มีนาคม

Home / วันสำคัญ / วันกองทัพอากาศ 27 มีนาคม

วันกองทัพอากาศ 27 มีนาคม

874320120417

กองทัพอากาศไทย (Royal Thai Air Force) เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทัพอากาศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นกองทัพอากาศหน่วยแรกของโลก เพียง 4 ปี ถือได้ว่าเป็นกองทัพที่ก่อตั้งเป็นลำดับแรกๆ ของเอเซีย อีกทั้งยังมีวีรกรรมสำคัญๆ ในช่วงสงครามต่างๆ ไว้มากมาย ปัจจุบันกองบัญชาการอยู่ที่เขต ดอนเมือง กรุงเทพฯ และภายหลังที่ได้รับมอบฝูงบิน Gripen กับเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศ และการปรับปรุง F-16 ให้มีมาตรฐานเดียว กองทัพอากาศไทย จะมีอิทธิพลทางอากาศมากเป็นอันดับสองของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์ ในแง่ของขีดความสามารถและความทันสมัยของอากาศยาน

headline30329

การจัดตั้งกองทัพอากาศนั้น ได้มีการเริ่มขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อ ชาวเบลเยี่ยมชื่อ Van Den Born ได้นำเครื่องบินมาจัดแสดงในประเทศไทยครั้งแรก ณ สนามม้าสระปทุม ต่อประชาชนชาวไทยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2453 จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารบก เล็งเห็นความสำคัญในการจัดหาอากาศยานไว้ป้องกันประเทศ จึงได้จัดตั้งกิจการกองบินเป็น แผนกหนึ่งในทหารบก และได้ส่งนายทหารไปศึกษาวิชาการบินที่ฝรั่งเศส ที่บริษัท เออร์ปอร์ต เดือนมกราคม 2454 จำนวน 3 นาย ได้แก่
1. นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) ต่อมาเป็น พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
2. นายร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) ต่อมาเป็น นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
3. นายร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต ต่อมาเป็น นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต

breguet3nieuport2462

หลังจากที่ได้สำเร็จวิชาการบิน ก็ได้จัดซื้อเครื่องบิน 2 แบบ 8 ลำ ได้แก่ Nieuport และ Breguet โดยระยะแรกได้ใช้สนามม้าสระปทุมเป็นสนามบิน แต่ด้วยขีดความสามารถที่ไม่รองรับการเติบโตได้ จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ทรงย้ายไปตั้งแผนกการบินที่ ดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2457 และยกฐานแผนการบิน เป็น “กองบินทหารบก” ในวันที่ 27 มีนาคม 2457 จนต่อมา กระทรวงกลาโหม ได้ยึดวันนี้เป็นวันกองทัพอากาศ นั้นเอง