จำเป็นแค่ไหน ถึงต้องไปเรียน “กวดวิชา”

จำเป็นแค่ไหน ถึงต้องไปเรียน “กวดวิชา”

ปัจจุบันนี้เด็กไทยต่างมีปัญหาทางด้านการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ หรือสอบแข่งขันเข้ามหาลัยที่ต้องการ…