ประวัติ ดร.คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา

ประวัติ ดร.คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา

คุณหญิง ดร.จารุวรรณ เมณฑกา หรือชื่อเล่น เป็ด เกิด 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 เป็นอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและอดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ…