วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน (กองทัพไทย)

วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน (กองทัพไทย)

ในทุกวันที่ 20 กันยายนของทุกเป็น จะเป็นวันกองทัพเรือ ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญต่อเหล่าทหารเรือ เป็นอย่างมาก อีกทั้งกองทัพเรือเป็นกองกำลังหลักที่ทำหน้าที่ดูแลและปกป้องพื้นน้ำของประเทศไทย…