ประเพณีลอยกระทง ในวันลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง ในวันลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง …