ประเพณีลอยกระทง ในวันลอยกระทง

Home / วันสำคัญ / ประเพณีลอยกระทง ในวันลอยกระทง

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ( กรุงเทพมหานคร )
กำหนดจัดงาน 24-26 พฤศจิกายน 2547
พื้นที่จัดงาน ลานทัศนาภิรมย์ หน้าอาคารหอประชุมกองทัพเรือ
กิจกรรมในงาน – ชมขบวมเรือประดับไฟฟ้าจากสถาบันการศึกษาและสมาคมเรือไทย โดยลอยลำในแม่นํ้าเจ้าพระยา เส้นทางระหว่างสะพานตากสิน-สะพานพระราม 8
ตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2547
– ล่องเรือชมการประดับไฟฟ้าอาคารโบราณสถานริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.-5 ม.ค. 47
สอบถามรายละเอียด ศูนย์ข้อมูล ททท. โทร.1672 กองส่งเสริมกิจกรรม ททท.
โทร. 0 2250 5500 ต่อ 3969

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ( จังหวัดสุโขทัย )
กำหนดจัดงาน 24 – 28 พฤศจิกายน 2547
พื้นที่จัดงาน บริเวณอุทยานประวัติศาตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง
กิจกรรมในงาน
พิธีบวงสรวงพระแม่ย่า และพิธีสักการะพ่อขุนรามคำแหง การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทย ประกวดนางนพมาศ การประกวดโคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก และกระทงใหญ่ ขบวนแห่นางนพมาศ ขบวนแห่กระทง การเล่นพลุตะไล ไฟพะเนียง ดอกไม้ไฟไทยโบราณ งานข้าวขวัญวันเล่นไฟ การรับประทานอาหารแบบขันโตกดินเนอร์ การแสดงแสง – เสียง เรื่อง ?ราชธานีสุโขทัย? และร่วมลอยกระทง ณ สระน้ำในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ฯลฯ
สอบถามรายละเอียด สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 3 (พิษณุโลก) โทรศัพท์ 0 5525 2743

ประเพณียี่เป็ง ( จังหวัดเชียงใหม่ )
กำหนดจัดงาน 25-27 พฤศจิกายน 2547
พื้นที่จัดงาน บริเวณในตัวเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมในงาน
การประกวดกระทงฝีมือ ขบวนแห่เทศกาล โคมยี่เป็ง การประกวดเทพียี่เป็งและเทพีน้อยลอยสักการ การแสดง แสง สี เสียง กลางนํ้า แข่งขันถ่อแพ/ดำนํ้า/พายกาละมัง การประกวดดอกไม้ไฟประเภทสวยงาม พิธีบวงสรวงเจดีย์ขาว ขอขมาแม่น้ำปิง การประกวดแข่งขันโคมลอย การประกวดกระทงเล็ก การประกวดซุ้มประตูป่า การแสดงจุดพลุไฟ การประกวดกระทงลอยนํ้า
สอบถามรายละเอียด สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่) โทรศัพท์ 0 5324 8604, 05324 8607

ประเพณีลอยกระทงสาย “ไหลประทีปพันดวง” ประจำปี 2547 ( จังหวัดตาก )
กำหนดจัดงาน 25-29 พฤศจิกายน 2547
พื้นที่จัดงาน ณ ลำน้ำปิง บริเวณลานกระทงสาย
เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เมือง จ.ตาก
กิจกรรมในงาน
ขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทาน ขบวนแห่กระทงสาย การประกวดกระทงผ้าป่าน้ำ (กระทงนำ) การแข่งขันการลอยกระทงสาย และร่วมปล่อยกระทงสาย ฯลฯ
สอบถามรายละเอียด สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 4 (ตาก) โทรศัพท์ 0 5551 4341

ลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ 17 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
กำหนดจัดงาน 26- 27 พฤศจิกายน 2547
พื้นที่จัดงาน ศูนย์ศิลปชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมในงาน
การ ออกร้านจำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ การเปิดหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น ของสำนักงานฯ กรมอาชีวะศึกษา การแสดงคอนเสิร์ตนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง และการแสดงภาคบันเทิงอื่นๆ (คืนวันที่ 27 พ.ย. 47) การแสดงลิเกของคณะลิเกชื่อดัง – กุ้ง สุทธิราช (คืนวันที่ 26 พ.ย. 47) การประกวดนางนพมาศ การแสดง แสง-เสียง ประกอบสื่อผสม บนเวทีกลางน้ำครั้งแรก และแห่งแรกในอยุธยาด้วยเรื่องราวและรูปแบบที่สะท้อนภาพความเป็นมาของประเพณี ลอยกระทงของกษัตริย์อยุธยาแต่โบราณ หรือที่เรียกว่า ประเพณีชักโคมลอยพระประทีป คืนละ 1 รอบ สลับการแสดงน้ำพุดนตรีสร้างสีสันตั้งแต่หัวค่ำจนถึงจบงาน นิทรรศการพิธีลอยกระทงตามพระประทีปแบบอยุธยาในสมัยโบราณ
สอบถามรายละเอียด ศูนย์ศิลปชีพบางไทรฯ โทรศัพท์ 0 3536 6090