วันเบาหวานโลก

Home / วันสำคัญ / วันเบาหวานโลก

วันเบาหวานโลก

 

รู้กันหรือยัง! 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น วันเบาหวานโลก และที่สำคัญโรคเบาหวานยังถูกจัดให้เป็นสาเหตุของการตายเป็นอันดับ 3 ของโรคไม่ติดเชื้อที่เป็นอันตรายถึงชีวิต..

 

ความเป็นมาของวันเบาหวานโลก

วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ถูกจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยองค์การอนามัยโลกและสมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ และเพื่อให้องค์กรสาธารณสุขทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรค เบาหวาน โดยชักชวนให้หน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลกจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคเบาหวานให้กับประชาชนทั่วไป และยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของเฟรเดอริก แบนติง ผู้ร่วมกับชาร์ลส์ เบสต์ ที่เข้าใจแนวคิดซึ่งนำไปสู่การค้นพบอินซูลินใน พ.ศ. 2465

 

วันเบาหวานโลก

วันเบาหวานโลก

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

และนอกจากนี้โรคแทรกซ้อนที่สำคัญของผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นสาเหตุของการตาย คือ โรคไตวาย โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมีโอกาสตาบอด เนื่องจากจอประสาทตาเสื่อมสูงกว่าคนปกติถึง 25 เท่า และมีโอกาสถูกตัดขาด เนื่องจากเกิดแผลตายเน่าที่เท้ามากกว่าคนปกติถึง 40 เท่า

มีประชากรกว่า 100 ล้านคนทั่วโลกที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โดยเฉพาะในเอเชีย มีจำนวนมากถึง 50 ล้านคน ทำให้แต่ละประเทศต้องใช้งบประมาณด้านสาธารณสุขประมาณ 5% ต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาดูแลเบาหวานซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยารักษาโรคเบาหวาน แต่เป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคไตวาย การฟอกไต การเปลี่ยนไต โรคอัมพาต ตาบอด รวมทั้งการที่ต้องถูกตัดขา เนื่องจากโรคเบาหวาน ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

 

แต่ละปี วันเบาหวานโลก มุ่งไปที่ธีมเกี่ยวกับโรคเบาหวาน หัวเรื่องที่ครอบคลุมนั้น รวมไปถึงเบาหวานกับสิทธิมนุษยชน เบาหวานกับวิถีชีวิต เบาหวานกับความอ้วน เบาหวานในผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น และพูดคุยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

สำหรับ พ.ศ. 2552-2556 ธีม คือ การศึกษาและป้องกันเบาหวาน

 

ขอบคุณข้อมูล : http://www.lib.ru.ac.th/journal/nov/nov14-DiabetesDay.html,wikipedia