ห้องเรียนชีวิตของ ครูนกเอี้ยง คนค้นฅน

ห้องเรียนชีวิตของ ครูนกเอี้ยง คนค้นฅน

ถ้าหากความเป็นพี่ชายคนโต นั่นคือ การเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบ เพื่อเป็นผู้นำครอบครัวในอนาคต นี่อาจเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสเกินกว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งจะแบกรับ ในเมื่อเขาร่างกายที่พิการและสภาพจิตใจที่ชอบในเพศเดียวกันเป็นเหมือนปมด้อย คอยทิ่มแทงอยู่มากพอแล้ว นั่นอาจมากพอที่จะทำให้คนๆ หนึ่งคิดจบชีวิตตัวเองลงได้ …