สมเด็จพระนโรดม สีหนุ

สมเด็จพระนโรดม สีหนุ

นโรดม สีหนุ (ภาษาเขมร: នរោត្ដម សីហនុ; แปลว่า นโรตฺฎม สีหนุ ออกเสียงว่า โนโรด็อม สีหนุ) พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2465 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 – 2498 และ พ.ศ. 2536 – 2547 …