พระพุทธรูป ประติมากรรมแห่งความศรัทธา

พระพุทธรูป ประติมากรรมแห่งความศรัทธา

พระพุทธรูป เกิดขึ้นครั้งแรกยุคพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ.663-705 หรือประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว จากนั้น พระพุทธรูป ก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทย พร้อมๆ กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยทวาราวดี แต่ยุคสมัยที่ถือว่า เป็นยุครุ่งเรืองของ พระพุทธรูป ไทก็คือ สมัยสุโขทัย เพราะมีการสร้าง พระพุทธรูป จำนวนมากประดิษฐานไว้ตามวัดวาอารามต่างๆ ซึ่งยังคงปรากฏหลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน …