ดุสิต นนทะนาคร

ดุสิต นนทะนาคร

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานหอการค้าไทย คนที่ 21 อายุ 64 ปี สมรสกับ นางนิรมล นามสกุลเดิมของคู่สมรส หงสไกร มีบุตรสาว 2 คน คือ นางนีลัญชนา นนทะนาคร และนางสาวรวิสุดา นนทะนาคร …