เปิด ประวัติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ผู้นำการรัฐประหาร 2557

เปิด ประวัติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ผู้นำการรัฐประหาร 2557

เปิดประวัติผู้นำ ผบ.ทบ. ประยุทธ์ จันทรโอชา ผู้นำประกาศกฎอัยการศึก และทำการรัฐประหาร 2557 ในปี 2557 ประเทศไทยเกิดการความขัดแย้งอย่างหนัก…