2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย

2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย

นอนุรักษ์มรดกไทย ตรงกับวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาณ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่รงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง…