Leo Tolstoy ลีโอ ตอลสตอย เพชรน้ำเอกวรรณกรรมอมตะของโลก

Leo Tolstoy ลีโอ ตอลสตอย เพชรน้ำเอกวรรณกรรมอมตะของโลก

ลีโอ ตอลสตอย หรือ Count Leo Nikolayevich Tolstoy นักเขียนที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเพชนน้ำเอกแห่งวรรณกรรมของโลก โดยเขาได้สร้างผลงานที่เป็นอมตะไว้มากมาย เช่น สงครามและสันติภาพ (War&Peace) แอนนา คาเรนินา (Anna Karenina) คนกับนาย (Master And Man) และ ความตายของอีวาน อิลลิช (The Death of Ivan ilyich) เป็นต้น