คลิปประวัติ Jim Henson

คลิปประวัติ Jim Henson

คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับประวัติของ Jim Henson ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานดีๆ ในโลกมายา เช่น The Muppets เป็นต้น
คลิปนี้จัดทำโดย HensonCompany

Jim Henson

Jim Henson

จิม เฮนสัน (Jim Henson) เป็นผู้สร้าง The Muppets เป็นหุ่นที่ Jim Henson ใช้ในการดำเนินการในรายการโทรทัศน์อย่าง Sesame Street และ The Muppet Show หรืออย่างในหนังอย่าง The Muppet Movie และ The Great Muppet Caper ซึ่ง Jim Henson