Julia Child

Julia Child

Julia Child เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1912 ในแคลิฟอร์เนีย Julia Child เรียนจบจาก Smith College และทำงานที่ Office of Strategic Services (OSS) …