พัฒนาการทารก 1 เดือน เป็นอย่างไร?

พัฒนาการทารก 1 เดือน เป็นอย่างไร?

รู้หรือไม่ว่า พัฒนาการทารกวัย 1 เดือน ช่วงเวลานี้เด็กจะสามารถยกศรีษะขึ้นจากเบาะได้ช่วงสั้นๆ นอกจากนี้เวลานอนคว่ำมือก็ยังคงกำแน่นและจะกำอัตโนมัติไม่ว่าคุณสอดอะไรเข้าไปในมือ