พาหะโรคไข้หวัดหมู

พาหะโรคไข้หวัดหมู

โรคไข้หวัดหมู จะมีสุกรเป็นแหล่งนำพาไวรัสไข้หวัดใหญ่ ให้วิวัฒนาร่วมกับไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์ และไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีกหรือไข้หวัดนก ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์และการเป็นภาวะระบาดทั่วไป