เดือนรอมฎอน เดือนศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องอิสลาม

เดือนรอมฎอน เดือนศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องอิสลาม

ช่วงนี้เข้าสู่เดือน รอมฎอน (เราะมะฎอน) ซึ่งในปี 2556 นี้เดือนรอมฎอนจะตรงกับวันที่ 10 กรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ต่อพี่น้องชาวมุสลิม ศาสนาอิสลามเป็นอย่างมาก วันนี้เราเลยมาแนะนำให้ถึงสาระความสำคัญและความเชื่อของศาสนา ในเดือน รอมฎอน กัน